Skip to main content
Tramedico Logo
get in touch
Preventis SmarTest® Calprotectin Home
Calprotectin - Snelle differentiatie bij onduidelijke darmklachten.
Calprotectine wordt beschouwd als een belangrijke ontstekingsmarker bij de diagnose en behandeling van klachten in het maagdarmkanaal. Nauwlettend toezicht helpt om de doeltreffendheid van de therapie te controleren en verhoogt zo de veiligheid ervan.
Preventis SmarTest® Calprotectin Home is de verdere ontwikkeling van QuantOn Cal® en is eveneens gebaseerd op de unieke QuantOn® Technology, een innovatieve combinatie van sneltest en app.
Test principe
Het testsysteem bestaat uit een sneltest die calprotectine in de ontlasting opspoort en een smartphone-app die het resultaat van de sneltest kwantitatief evalueert door de testcassette te scannen. Dit resultaat wordt gekoppeld aan de antwoorden op een klinisch gevalideerde vragenlijst en op verzoek doorgegeven aan de behandelend arts.
SmarTest Calprotectin app: Om de test te evalueren, hebt u de SmarTest Calprotectin-app nodig, die u kunt downloaden in de App Store of Google Play Store. Smartphones op basis van iOS worden door onze technische ondersteuning klaargemaakt voor de meting. Android-gebaseerde toestellen die niet door Preventis zijn getest, kunnen door u individueel worden goedgekeurd via apparaatkwalificatie met behulp van de cameratestkaart, op voorwaarde dat ze aan bepaalde minimumcriteria voldoen.
Gastroenterology

SmarTest® Calprotectin Home

If there is inflammation in the gut, calprotectin is excreted with the stool. The presence of calprotectin in the stool can help the doctor to distinguish chronic intestinal inflammation (IBD, eg Crohn's disease or ulcerative colitis) from functional intestinal complaints, such as irritable bowel syndrome.

SmarTest® Calprotectin Home

Preventis SmarTest® Calprotectin Home
Calprotectin - Rapid differentiation in case of unclear intestinal complaints.
Calprotectin is considered an important inflammatory marker in the diagnosis and treatment of complaints in the gastrointestinal tract. Close monitoring helps to control the effectiveness of the therapy and thus increases its safety.
Preventis SmarTest® Calprotectin Home is the further development of QuantOn Cal® and is also based on the unique QuantOn® Technology, an innovative combination of rapid test and app.
Test principle The test system consists of a rapid test that detects calprotectin in the stool and a smartphone app that quantitatively evaluates the result of the rapid test by scanning the test cassette. This result is linked to the answers to a clinically validated questionnaire and passed on to the attending physician upon request.
SmarTest® Calprotectin Home app: To evaluate the test, you will need the SmarTest® Calprotectin Home app, which you can download from the App Store or Google Play Store. Smartphones based on iOS are prepared for measurement by our technical support. Android-based devices that have not been tested by Preventis may be individually approved by you via device qualification using the camera test card, provided that they meet certain minimum criteria.
An image supporting the Tramedico brand
Contact